VANDERPERS-MARITIME BV

Welkom op de website van VANDERPERS MARITIME BV. Uw interesse is gewaardeerd.

“Choose a job you like, and you never have to work a day in your life” (Confucius)

Mede geïnspireerd door de uitspraak van deze Chinese denker zijn wij gekomen tot waar we nu staan; beide partners in het bedrijf zijn goed opgeleide gasdeskundigen tankschepen, gevaarlijke stoffen specialisten en MVK met een gezond ontwikkeld verantwoordelijkheids gevoel en met hart voor het beroep van “gasdoctor”.

Onze onderneming richt haar werkzaamheden op de (internationale) arbeidsomstandigheden waar mensen in contact kunnen komen met gevaarlijke stoffen en gassen. De gekozen specialisaties van het bedrijf zijn naast gevaarlijke stoffen en tankers (Arboregeling hoofdstuk 4 e.v.) gericht op het verlenen van professionele bijstand in de vorm van het bewaken van de veiligheid en gezondheid van (mede) werkers tijdens bergingsoperaties bijvoorbeeld na (scheeps) calamiteiten met gevaarlijke stoffen. Wij zijn in staat om naadloos te integreren in uw projecten en om uw organisatie op onafhankelijke wijze te adviseren omtrent veiligheid en gezondheid.

Het zijn de “up to date” training en ervarings jaren die tellen, opgedaan in dit beroepenveld door de beide partners, die de kwaliteit van onze dienstverlening op gewenst niveau houden.

Gasmeten en gevaarlijke stoffen zijn onze “core business”, daartoe hebben wij de beschikking over een ruim assortiment giftigheidsmeters, wireless gasdetectie systemen, explosie meters, (gas) monstername middelen en daaraan gerelateerde apparatuur. Met opgeteld meer dan 25 jaar ervaring in de branche zijn wij in staat om wet en regelgeving omtrent de arboregeling ‘reparatie’s aan, op of in tankschepen’ op een juiste wijze te interpreteren. Als scheeps-reparatie inrichting voldoet u daarmee aan de wettelijk gestelde eisen met betrekking tot reparaties en scheeps-herstellingen. Uiteraard zijn al onze meet- en hulp instrumenten nauwkeurig gecontroleerd en gekalibreerd voordat zij worden ingezet.

VANDERPERS MARITIME BV:

Veiligheid en Gezondheids Verklaringen voor tankers

Gasvrijcertificaten en “ hotwork permits” voor alle typen schepen.

Gevaarlijke stoffen- en gasmetingen ( fence monitoring petrochemische industrie)

Bemonstering en analyses van giftige- of explosieve atmosferen.

Chemisch advies

Op maat training

 

        Logo Hobeon met SKO         Geregistreerde Gasdeskundigen Tankschepen               

 

ONGOING JOB……..

TRACK RECORDS

Bow Diamant

Hazmat cleaning up T &

Golden Ray

Roro ship underdeck fire

Front Altair

Chemical tanker collision

Yantian Express

Cargo fire