VANDERPERS-MARITIME BV

De verplichting van het laten onderzoeken van tanks aan boord van tankschepen die gevaarlijke lading in hebben (of in hebben gehad) voordat er op/aan het schip mag worden gerepareerd staat omschreven in de Arbeidsomstandighedenregeling hoofdstuk 4. VANDERPERS-MARITIME BV heeft de benodigde wettelijke erkenning om zulke onderzoeken uit te voeren door haar ONAFHANKELIJKE Gasdeskundigen Tankschepen (gasdoctors)

Als erkende  (SKO-HOBEON gecertificeerde)   Gasdeskundigen  Tankschepen hebben
wij reeds meer dan vijfentwintig jaar ervaring op het gebied van gasmeten ten behoeve van de chemische  industrie,  de scheepsreparatie (binnenvaart en zeevaart)  maar ook tijdens internationale berging(en) van gevaarlijke  lading  en op  het  gebied  van  ”HazMat-handling”.

Verder leveren wij  diensten  t.a.v.  veiligheid en  (maritieme) arbeidsomstandigheden daar waar giftige gassen of gevaarlijke stoffen een rol spelen. Al onze (gas vrij) metingen/inspecties  en de  afgifte van officiële Veiligheid-& Gezondheids verklaringen zijn overeenkomstig de Arbeidsomstandighedenbesluit art. 3.5g en de Arbeidsomstandighedenregeling Hfst 4. Onze erkenningen en persoons-certificaties zijn altijd “up to date”

marinechemist

TRACK RECORDS

Bow Diamant

Hazmat cleaning up T &

Golden Ray

Roro ship underdeck fire

Front Altair

Chemical tanker collision

Yantian Express

Cargo fire