Emergency responders

Het onder controle brengen en houden van calamiteiten waar chemicaliën bij betrokken zijn, zijn acties die een specifiek professionele benadering en kennis vereisen. Met name de bestrijding van ongevallen in de maritieme industrie (b.v. lekkages van gevaarlijke stoffen, aanvaringen en brand of ontploffingen aan boord van schepen op volle zee) vereist snelle weloverwogen  beslissingen en teamwork van ter zake kundige specialisten.

VANDERPERS MARITIME BV assisteert regelmatig grote bergingsmaatschappijen bij de bestrijding van zulke incidenten op volle zee. Het zijn de kennis en ervaring van haar “gasdoctors” die leiden tot een verantwoorde bewaking van de veiligheid en gezondheid van een interventie team. VANDERPERS MARITIME BV kent een combinatie van gedegen training, ervaring en “teamspirit” die praktijk gerichte oplossingen kan bieden voor het veilig bestrijden van zulke calamiteiten. “hand-on” en op onafhankelijke wijze levert zij een bijdrage aan het succesvol onder controle brengen en houden van scheeps incidenten waar gevaarlijke stoffen een rol spelen. “We talk the talk, we walk the walk”

Beide “gasdoctors” hebben reeds in het verleden vele malen succesvol bijgedragen aan de bestrijding van ernstige incidenten op zee met als taak: bewaking van de veiligheid en gezondheid van een ieder. De (parate) kennis van gevaarlijke stoffen, giftige en explosieve atmosferen zijn daarbij onontbeerlijk.

De snelle (internationale) inzet van een gevaarlijke-stoffen expert of een compleet HAZMAT team, met alle benodigde meetinstrumenten en veiligheids uitrustingen die daarbij moeten worden gebruikt, vereist tevens een uitgekiende logistieke benadering. De inzet van een ter zake kundige gevaarlijke-stoffen specialist of HAZAMAT team met alle benodigde instrumenten, start direct na de eerste “call-out”. Binnen enkele uren zijn deze onderweg om vervolgens te integreren in het emergency response team.

IMG_0546

IMG_0216

nr 4 0238903news8boat[1]

.

TRACK RECORDS

Bow Diamant

Hazmat cleaning up T &

Golden Ray

Roro ship underdeck fire

Front Altair

Chemical tanker collision

Yantian Express

Cargo fire